Enskild avloppsanläggning

Det finns flera olika typer av enskilda avloppsanläggningar. Vilken typ av avloppssystem du behöver beror på ett flertal faktorer, som lokala förhållanden, krav från myndigheter och dina egna önskemål. Nedan kan du läsa mer om olika typer av enskilda avloppsanläggningar, kontakta oss gärna om du har frågor/behöver råd.

Minireningsverk

Om du bor i ett område där det inte finns något kommunalt avlopp, har vi den perfekta lösningen för dig. För enskilda hushåll erbjuder vi minireningsverk som är effektiva, tillförlitliga och enkla att underhålla.

Infiltration

Infiltration är den vanligare lösningen för markbaserad rening. Man har spridarledningar och det blidas en biofilm av bakterier som bryter ner och därigenom renar avloppsvattnet.

BDT

BDT står för bad- disk och tvätt, även kallat gråvatten. Denna typ av anläggning kombineras ofta med sluten tank för wc. Det finns olika anläggningar att ta omhand BDT.

Markbädd

En markbädd är en lite ovanligare lösningen. Man anlägger en yta under marknivå och i fall från tex trekammarbrunnens utlopp med olika fraktioner på sand, grus och makadam.

Sluten avloppstank

Sluten avloppstank används där man inte får släppa ut avlopp från toalett. Det är då uteslutande toalett som leds till den slutna tanken. 

Trekammarbrunn

Syftet med en trekammarbrunn är att samla upp fekalierna, plurale tantum eller dyngan på ren svenska!

Kontakt

Kontakta oss för frågor eller offert