Infiltration (markbaserad rening)

Infiltration är den vanligare lösningen för markbaserad rening. Man har spridarledningar och det blidas en biofilm av bakterier som bryter ner och därigenom renar avloppsvattnet.

Ofta döms infiltrationer ut för att luftningsrören som också fungerar som inspektion är fyllda med vätska, vatten vid en inspektion av kommunen ofta saknas luftningsrören helt och då fungerar inte reningen. Luft, eller syre är viktigt för att bakterierna ska frodas.

Olika typer av enskilda avloppsystem

Det finns flera olika typer av enskilda avloppssystem. Vilken typ av avloppssystem du behöver beror på ett flertal faktorer, som lokala förhållanden, krav från myndigheter och dina egna önskemål.

Läs mer mer om olika typer av avloppssystem och hur du väljer rätt>>

Kontakt

Kontakta oss för frågor eller offert