Sluten avloppstank

Sluten avloppstank används där man inte får släppa ut avlopp från toalett. Det är då uteslutande toalett som leds till den slutna tanken. Man måste alltså ha dubbla avloppsledningar från wc och från övriga avlopp som tex diskho.

Olika typer av enskilda avloppsystem

Det finns flera olika typer av enskilda avloppssystem. Vilken typ av avloppssystem du behöver beror på ett flertal faktorer, som lokala förhållanden, krav från myndigheter och dina egna önskemål.

Läs mer mer om olika typer av avloppssystem och hur du väljer rätt>>

Kontakt

Kontakta oss för frågor eller offert