Enskilt avlopp i Uppland, Uppsala län, Uppsala och Sigtuna kommun

Alla som inte har möjlighet att ansluta till kommunalt vatten och avlopp kan anlägga en enskild avloppsanläggning. Det innebär att man renar avloppsvattnet i en avloppsanordning på eller i anslutning till din egen din fastighet med ett eget reningsverk. Med hushållsavloppsvatten menas vatten från BDT-vatten (bad, disk, tvätt) och/eller WC-vatten (toalett).

Hjälp med nytt eller befintligt enskilt avlopp

Ska du anlägga ett nytt enskilt avlopp eller måste ditt befintliga avlopp åtgärdas? Kanske har det blivit utdömt.

Oavsett vad hjälper vi dig att ta fram den bästa lösningen som passar just din fastighet. Vi installerar både nya enskilda avloppssystem och säkerställer att era befintliga uppfyller gällande regler och standarder. Avloppstanken.se är entreprenör inom enskilda avlopp. Vi är certifierade och har gott renommé samt goda referenser. Som kund kan du vara trygg när du väljer oss. Med vår expertis och vårt kompletta utbud kan vi hjälpa er genom hela processen.

Conclean minireningsverk
Minireningsverk från Conclean är en av produkterna vi kan erbjuda för enskilda avlopp.

Olika typer av enskilda avloppsystem

Det finns flera olika typer av enskilda avloppssystem. Vilken typ av avloppssystem du behöver beror på ett flertal faktorer, som lokala förhållanden, krav från myndigheter och dina egna önskemål.

Läs mer mer om olika typer av avloppssystem och hur du väljer rätt>>

Fastighetsägarens ansvar gällande enskilt avlopp

Många enskilda avlopp uppfyller inte dagens standard på rening. Allt utsläpp av avloppsvatten räknas som miljöfarlig verksamhet. Du som äger en fastighet har ansvaret att hantera avloppet på rätt sätt enligt alla regler. Kommunen övervakar enskilda avlopp och ser till att de motsvarar lagkraven. Om kommunen har gett dig ett föreläggande / förbud eller om du misstänker att ditt avlopp inte fungerar som det ska, måste du göra åtgärder för att fixa det, Tiden kan verka generös, men ha i beaktande att resan tar ett tag. Vi hjälper dig hela vägen. Kontakta oss om du har funderingar eller frågor, vi utför kostnadsfria besök med offert.

Kontakt

Kontakta oss för frågor eller offert