Markbädd (markbaserad rening)

En markbädd är en lite ovanligare lösningen. Man anlägger en yta under marknivå och i fall från tex trekammarbrunnens utlopp med olika fraktioner på sand, grus och makadam som vätskorna ska renas i när det långsamt rinner igenom mot markbäddens utlopp. Markbädd finns även i kompakt format så funktionen uppnås på liten yta.

Olika typer av enskilda avloppsystem

Det finns flera olika typer av enskilda avloppssystem. Vilken typ av avloppssystem du behöver beror på ett flertal faktorer, som lokala förhållanden, krav från myndigheter och dina egna önskemål.

Läs mer mer om olika typer av avloppssystem och hur du väljer rätt>>

Kontakt

Kontakta oss för frågor eller offert