Vi hjälper dig att dränera om huset

Det finns flera anledningar till att ett hus behöver dräneras om. Fuktproblem är en vanlig orsak men det kan också handla om att du vill inreda en eventuell källare och utan fungerande dränering kan det leda till stora fukt- och mögelproblem med höga kostnader framöver.

En omdränering ger dessutom källaren ett bättre inomhusklimat med mindre ”källarkänsla”, då väggarna blir varmare och torrare. Det kan även vara smart att passa på att omdränera innan du bygger ut eller skapa en större stenläggning runt huset.

Optidrain från Fuktspärrsteknik AB
För att få en varm och torr grund använder vi oss av Optidrain från Fuktspärrsteknik AB.

Vad görs?

Vid en omdränering sänks grundvattennivån runt huset med hjälp av nya dräneringsrör som läggs på rätt nivå för att avrinningen ska fungera optimalt. Husgrunden isoleras sedan med BEPS-skivor som åstadkommer en naturlig fuktvandring ut ur byggnadskonstruktionen (källarväggen), då fukt dras mot det lägre temperaturtalet.

BEPS-skivans fördelar är att den isolerar och dränerar på samma gång. Skivans Eps-kulor har en hinna av lim som sammanfogar kulorna med varandra och däremellan bildas luftfickor. I luftfickorna rinner vatten och fukt ner genom skivan och möter dräneringsröret.

Produkter med hög kvalitet

BEPS-skivorna vi monterar är Optidrain från Fuktspärrteknik AB. Vi är certifierade av leverantören och har valt att arbeta med Optidrain för att det är ett heltäckande system med stor flexibilitet beroende på förutsättningarna i varje projekt.

Hos vår leverantör finns högsta kvalitet när det gäller produktdetaljer. Exempelvis ger deras webduk ett mycket starkt skydd och säkerhet mot fukt och vatten. Vi anser att om man ska göra ett så omfattande arbete som en omdränering ska man inte snåla på kvaliteten.

Vad kostar det?

Förutsättningarna runt ditt hus är helt avgörande. Många är de parametrar som spelar in ex: storleken på huset (hur mycket som behöver grävas och hur mycket material som går åt), hur inkommande och utgående ledningar är dragna samt situationen med grundvatten eller tryckande vatten. Utöver det spelar yttre förutsättningar roll som om det finns plats för jordmassor, vilken typ av jordmassor det är och om de är grävbara. Krävs det att vi gräver för hand eller är allt tillgängligt med grävmaskin?

Prisexempel:

För att lämna offert på arbetet hos just dig behöver vi göra ett besök på platsen. Men ett generellt prisexempel på ett hus som mäter 45-50 meter kostar ca 300.000 kr (inklusive moms) med rotavdrag.

Kontakta oss för kostnadsfritt besök och offert

Kontakt

Kontakta oss för frågor eller offert