Anlägga nytt enskilt avlopp

Vi hjälper dig att hitta en lösning för enskilt avlopp som passar just din fastighet. Kontakta oss för mer information!

Om du bygger nytt hus på en ny tomt och ska anlägga enskilt avlopp brukar detta vara förmånligast att upphandla med markentreprenören som gör övriga markarbeten som ev. betongplatta till hus osv. Vi får frågan ibland men genomskådar den till att bara vara för att kunna jämföra vårt pris mot markentreprenörens.

Bygglovet brukar också innehålla avloppsfrågan så byråkratin inte blir speciellt besvärlig för dig eller entreprenören.

Ny anläggning på befintlig fastighet så är det ofta för att ersätta torrdass och en stenkista där gråvattnet från diskhon gått ut. Här skiljer sig kommunerna åt men vanligast är BDT anläggning och en slutentank för wc.

Olika typer av enskilda avloppsystem

Det finns flera olika typer av enskilda avloppssystem. Vilken typ av avloppssystem du behöver beror på ett flertal faktorer, som lokala förhållanden, krav från myndigheter och dina egna önskemål.

Läs mer mer om olika typer av avloppssystem och hur du väljer rätt>>

Kontakt

Kontakta oss för frågor eller offert