Åtgärda/anlägga enskilt avlopp – så här går det till

Behöver du åtgärda befintligt enskilt avlopp eller anlägga ett nytt? Så här arbetar vi steg för steg! Kontakta oss gärna om du behöver hjälp eller har ytterligare frågor. 

 • Du fyller i kontaktsformulär eller ringer oss.
 • Johan besöker fastigheten och kollar förutsättningar och bedömer miljökrav. Lämnar en fullmakt för undertecknande om du accepterar kommande offert.
 • Du får en offert av Avloppstanken.
 • Vid accept skriver fastighetsägare på fullmakt och postar den till Avloppstanken.
 • Johan gör ansökan hos kommunen.
 • Ärendet tilldelas (efter ca 15veckor) en miljöskyddsinspektör som bereder ärendet och gör ett platsbesök på fastigheten för att kontrollera bla detaljpal som Johan upprättat i ansökan. Ibland kan miljöskyddsinspektören begära att det ska grävas provgropar innan besöket (vilket Johan då gör innan besök).
 • Kommunen kommer med ett beslut, tillstånd.
 • Om beslutet stämmer överens med första offerten gör Avloppstanken inga ändringar och skickar ett ordererkännande till dig. Du väljer om du vill gå vidare med Avloppstanken eller inte. Vill du det så undertecknar du Ordererkännandet och sänder det tillbaka till oss.


Vid andra krav från kommunen än vad offert förutsett ändras Ordererkännandet för att stämma med kraven. Du väljer hur du vill fortsätta. Vi tar inte något betalt för det administrativa arbetet fram till ett undertecknat ordererkännande. Vi tar betalt för att göra provgropar när det arbetet är utfört.

 • Johan och du planerar in arbetsstart, datum.
 • Johan begär ev. utsättning från Ledningskollen.
 • Johan beställer material från Conclean och grossist.
 • Du beställer sluttömning av befintlig slambrunn hos kommunens entreprenör. Ofta till en måndag. Ditt avlopp får inte användas innan nya minireningsverket är anslutet till avloppsrör från fastigheten.
 • Vi etablerar maskiner och material och börjar gräva senast tisdag. Prioriterar att få tanken på plats och att ansluta minireningsverket så fastighetens avlopp kan börja användas.
 • Johan och Carina gör övriga arbete och monterar apparatskåp så elektrikern kan komma och installera, ansluta anläggningen. Vi återfyller och grovplanerar.
 • Carina eller Johan fyller i entreprenörsintyg, slutintyg du undertecknar slutintyget och detta skickas till Conclean samt kommunen med bilder enligt av kommunen angivna punkter. Du får bilder av oss.
 • Vi avetablerar.
 • Du får fakturan och betalar.

Klart!

Kontakt

Kontakta oss för frågor eller offert