Åtgärda befintligt enskilt avlopp

Att åtgärda enskilda avlopp är vår huvudsyssla! Kontakta oss om du har ytterligare frågor eller vill ha en offert. 

Vi arbetar bl.a. med att ersätta den gamla betongbrunnar eller utdömd infiltration/markbädd.

Enskilda avlopp behöver ofta åtgärdas till följd av att din kommun varit och besiktat din befintliga anläggning och dömt ut den av någon anledning.

Läs mer om hur vi arbetar här>>

Fastighetsägarens ansvar gällande enskilt avlopp

Många enskilda avlopp uppfyller inte dagens standard på rening. Allt utsläpp av avloppsvatten räknas som miljöfarlig verksamhet. Du som äger en fastighet har ansvaret att hantera avloppet på rätt sätt enligt alla regler. Kommunen övervakar enskilda avlopp och ser till att de motsvarar lagkraven. Om kommunen har gett dig ett föreläggande / förbud eller om du misstänker att ditt avlopp inte fungerar som det ska, måste du göra åtgärder för att fixa det, Tiden kan verka generös, men ha i beaktande att resan tar ett tag. Vi hjälper dig hela vägen. Kontakta oss om du har funderingar eller frågor, vi utför kostnadsfria besök med offert.

Kontakt

Kontakta oss för frågor eller offert