Enskilt avlopp i Uppsala, Sigtuna och Märsta med omnejd

Alla som inte har möjlighet att ansluta till kommunalt vatten och avlopp kan anlägga en enskild avloppsanläggning. Det innebär att man renar avloppsvattnet i en avloppsanordning på eller i anslutning till din egen din fastighet med ett eget reningsverk. Med hushållsavloppsvatten menas vatten från BDT-vatten (bad, disk, tvätt) och/eller WC-vatten (toalett).

Hjälp med nytt eller befintligt enskilt avlopp

Ska du anlägga ett nytt enskilt avlopp eller måste ditt befintliga avlopp åtgärdas? Kanske har det blivit utdömt.

Oavsett vad hjälper vi dig att ta fram den bästa lösningen som passar just din fastighet. Vi installerar både nya enskilda avloppssystem och säkerställer att era befintliga uppfyller gällande regler och standarder. Avloppstanken.se är entreprenör inom enskilda avlopp. Vi är certifierade och har gott renommé samt goda referenser. Som kund kan du vara trygg när du väljer oss. Med vår expertis och vårt kompletta utbud kan vi hjälpa er genom hela processen.

Fastighetsägarens ansvar gällande enskilt avlopp

Många enskilda avlopp uppfyller inte dagens standard på rening. Allt utsläpp av avloppsvatten räknas som miljöfarlig verksamhet. Du som äger en fastighet har ansvaret att hantera avloppet på rätt sätt enligt alla regler. Kommunen övervakar enskilda avlopp och ser till att de motsvarar lagkraven. Om kommunen har gett dig ett föreläggande / förbud eller om du misstänker att ditt avlopp inte fungerar som det ska, måste du göra åtgärder för att fixa det, Tiden kan verka generös, men ha i beaktande att resan tar ett tag. Vi hjälper dig hela vägen. Kontakta oss om du har funderingar eller frågor, vi utför kostnadsfria besök med offert.

Vad finns det för olika typer av enskilda avloppsystem

Här är några av de vanligaste avloppslösningarna för eget avlopp som vi erbjuder.

 • Minireningsverk

 • Infiltration
 • Markbädd
 • Sluten avloppstank

Vilket enskilt avlopp ska du välja?

Vilken typ av avloppssystem du behöver beror på ett flertal faktorer, som lokala förhållanden, krav från myndigheter och dina egna önskemål.

Saker att tänka på vid anläggning av egen avloppsanläggning:

 • Vilket avloppsvatten ska du rena – Endast BDT-vatten eller även WC-vatten.

 • Skyddsnivå – normal eller hög. Hög skyddsnivå kan innebära högre krav på rening. Vid höga skyddsnivåer behövs vattenanalys, vad har du för vattenkvalitet?

 • Hur ser förhållandena ut runt fastigheten – vattenskyddsområden, skyddsavstånd, markens egenskaper.

 • Belastning och dimensionering – Hur många personer kommer vistas i huset? Hur många hus ska kopplas på anläggningen? Även om det är en sommarstuga måste anläggningen ha samma kapacitet som för ett året-runt-boende.

Anlita en expert

Vi kan komma ut och göra en bedömning av vilken typ av avloppslösning som passar hos dig. Vi utför kostnadsfria besök med offert. Vi har kostnadseffektiva lösningar och tillgång till marknadens bredaste sortiment.  Med väl beprövade produkter och system, monterade av oss, har ni marknadens längsta funktionsgarantier med i priset.

Få hjälp från planering till tryggt ägande

Vi kan hjälpa till med:

 • Grävning
 • Dimensionering
 • Planering
 • Provgrop och jordprov
 • Markarbete
 • Kompletta avloppslösningar
 • Installation

Enskilt avlopp kostnad

Vad kostar det att anlägga ett eget avlopp?

Priset beror på, det är många olika variablar som spelar in vad kostnaden blir, som vilken typ av anläggning som installeras, hur marken hos dig ser ut och hur till gänglig platsen är för grävning osv.

Man kan även välja att göra en gemensam avloppslösning med exempelvis grannens hushåll och då blir det blir oftast mycket billigare.

Prisexempel:

Minireningsverk från Conclean

För ett minireningsverk från Conclean utan krav på efterpolering, alltså: ”hög skyddsnivå miljö” men ”normal skyddsnivå hälsa” med god tillgänglighet på platsen och grävbara massor och självfall ligger kostnaden på ca 165.000 kr inkl moms med avdragen rot.

Conclean Basic för normal skyddsnivå miljö och hälsa kostar ca 145.000 kr inkl moms med avdragen rot.

BDT lösningar osv blir sällan dyrare än ovan angivna anläggningar. Men allt beror på så kontakta oss för ett kostnadsfritt besök och offert!

Verksamhetsorter

Uppsala län – Enköping, Bålsta, Sävja, Knivsta, Skutskär, Storvreta, Tierp, Östhammar.

Märsta, Sigtuna.

Minireningsverk från Conclean

Minireningsverk från Conclean är en av produkterna vi kan erbjuda för enskilda avlopp.

Mer information om enskilda avlopp hittar du på: