Enskilt avlopp är ett av våra specialområden

Har du fått ett föreläggande av din kommun? Måste ditt avlopp åtgärdas? Vad ska du välja? Vad kostar det? Frågorna är många och rätt knepiga att sätta sig in i. Vi hjälper dig att ta fram den bästa lösningen för just dina behov men det finns några frågor du själv kan hjälpa oss med.

 • Måste ditt avlopp åtgärdas? 

 • När måste nya anläggningen vara klar?

Har du fått ett föreläggande från kommunen så har du en viss tid på dig att göra om ditt avlopp. Tiden kan verka generös, men ha i beaktande att resan tar ett tag. 

Vad ska du välja?

Vilken typ av anläggning du behöver beror på flera faktorer.

 • Vad du har idag, BDT och sluten tank eller allt vatten på samma ledning till en gammal trekammarbrunn?

 • Hur många hus ska kopplas på anläggningen?

 • Vilken skyddsnivå hälsa, normal eller hög?

 • Vilken skyddsnivå miljö, normal eller hög?

 • Vid höga skyddsnivåer behövs vattenanalys, vad har du för vattenkvalitet?

 • Finns det krav på efterpolering?

 • Är det självfall till anläggningen?

 • Är det självfall från anläggningen?

 • Finns avrinning/dike för utsläpp?

Vad kostar det?

Utöver redan besvarade frågor tillkommer:

 • Gör du ansökan till kommunen själv?

 • Hur tillgänglig är platsen för transporter?

 • Är det grävbara massor, normala förutsättningar?

Prisexempel:
För ett minireningsverk från Conclean utan krav på efterpolering, alltså: ”hög skyddsnivå miljö” men ”normal skyddsnivå hälsa” med god tillgänglighet på platsen och grävbara massor och självfall ligger kostnaden på ca 165.000 kr inkl moms med avdragen rot.

Conclean Basic för normal skyddsnivå miljö och hälsa kostar ca 145.000 kr inkl moms med avdragen rot.

BDT lösningar osv blir sällan dyrare än ovan angivna anläggningar. Men allt beror på så kontakta oss för ett kostnadsfritt besök och offert!

Minireningsverk från Conclean

Minireningsverk från Conclean är en av produkterna vi kan erbjuda för enskilda avlopp.

KONTAKTA OSS
Tel. 0705-40 57 09
kontakt@avloppstanken.se

Mer information om enskilda avlopp hittar du på: